Trực tuyến
1,063

Lượt truy cập
10,422


ĐỘNG CƠ HẠ THẾ TIÊU CHUẨN ( Hiệu suất IE1 )

Loại:  2 cực, chân đế

1LA7060-2AA10               : 0.18 kW, 2 cực, chân đế
1LA7063-2AA10               : 0.25 kW, 2 cực, chân đế
1LA7070-2AA10               : 0.37 kW, 2 cực, chân đế
1LA7073-2AA10               : 0.55 kW, 2 cực, chân đế
1LA7080-2AA10               : 0.75 kW, 2 cực, chân đế
1LA7083-2AA10               : 1.1 kW,   2 cực, chân đế
1LA7090-2AA10               : 1.5 kW,   2 cực, chân đế
1LA7096-2AA10               : 2.2 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1AA42-2AA4      : 3 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1BA23-4AA4      : 4 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1CA03-4AA4      : 5.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1CA13-4AA4      : 7.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1DA23-4AA4      : 11 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA33-4AA4      : 15 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA43-4AA4      : 18.5 kW, 2 cực, chân đế
1LG4183-2AA60               : 22 kW,    2 cực, chân đế
1LG4206-2AA60               : 30 kW,    2 cực, chân đế
1LG4207-2AA60               : 37 kW,    2 cực, chân đế
1LG4223-2AA60               : 45 kW,    2 cực, chân đế
1LG4253-2AB60               : 55 kW,    2 cực, chân đế
1LG4280-2AB60               : 75 kW,    2 cực, chân đế
1LG4283-2AB60               : 90 kW,    2 cực, chân đế
1LG4310-2AB60               : 110 kW,  2 cực, chân đế
1LG4313-2AB60               : 132 kW,  2 cực, chân đế
1LG4316-2AB60               : 160 kW,  2 cực, chân đế
1LG4317-2AB60               : 200 kW,  2 cực, chân đế

Loại: 4 cực, chân đế
1LA7060-4AB10               : 0.12 kW, 4 cực, chân đế
1LA7063-4AB10               : 0.18 kW, 4 cực, chân đế
1LA7070-4AB10               : 0.25 kW, 4 cực, chân đế
1LA7073-4AB10               : 0.37 kW, 4 cực, chân đế
1LA7080-4AA10               : 0.55 kW, 4 cực, chân đế
1LA7083-4AA10               : 0.75 kW, 4 cực, chân đế
1LA7090-4AA10               : 1.1 kW,   4 cực, chân đế
1LA7096-4AA10               : 1.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB42-2AA4      : 2.2 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB52-2AA4      : 3 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1BB22-2AA4      : 4 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1CB03-4AA4      : 5.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1CB23-4AA4      : 7.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1DB23-4AA4      : 11 kW,    4 cực, chân đế
1LE1002-1DB43-4AA4      : 15 kW,    4 cực, chân đế
1LG4183-4AA60               : 18.5 kW, 4 cực, chân đế
1LG4186-4AA60               : 22 kW,    4 cực, chân đế
1LG4207-4AA60               : 30 kW,    4 cực, chân đế
1LG4220-4AA60               : 37 kW,    4 cực, chân đế
1LG4223-4AA60               : 45 kW,    4 cực, chân đế
1LG4253-4AA60               : 55 kW,    4 cực, chân đế
1LG4280-4AA60               : 75 kW,    4 cực, chân đế
1LG4283-4AA60               : 90 kW,    4 cực, chân đế
1LG4310-4AA60               : 110 kW,  4 cực, chân đế
1LG4313-4AA60               : 132 kW,  4 cực, chân đế
1LG4316-4AA60               : 160 kW,  4 cực, chân đế
1LG4317-4AA60               : 200 kW,  4 cực, chân đế

Loại: 2 cực, mặt bích
1LA7060-2AA11               : 0.18 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7063-2AA11               : 0.25 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7070-2AA11               : 0.37 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7073-2AA11               : 0.55 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7080-2AA11               : 0.75 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7083-2AA11               : 1.1 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7090-2AA11               : 1.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7096-2AA11               : 2.2 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1AA42-2FA4      : 3 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-2FA4      : 4 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-4FA4      : 5.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA13-4FA4      : 7.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA23-4FA4      : 11 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA33-4FA4      : 15 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA43-4FA4      : 18.5 kW, 2 cực, mặt bích
1LG4183-2AA61-Z(A11)    : 22 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4206-2AA61-Z(A11)    : 30 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4207-2AA61-Z(A11)    : 37 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4223-2AA61               : 45 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4253-2AB61               : 55 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4280-2AB61               : 75 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4283-2AB61               : 90 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4310-2AB61               : 110 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4313-2AB61               : 132 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4316-2AB64               : 160 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4317-2AB64               : 200 kW,  2 cực, mặt bích

Loại: 4 cực, mặt bích
1LA7060-4AB11               : 0.12 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7063-4AB11               : 0.18 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7070-4AB11               : 0.25 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7073-4AB11               : 0.37 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7080-4AA11               : 0.55 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7083-4AA11               : 0.75 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7090-4AA11               : 1.1 kW,   4 cực, mặt bích
1LA7096-4AA11               : 1.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB42-2FA4      : 2.2 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB52-2FA4      : 3 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1BB22-2FA4      : 4 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB03-4FA4      : 5.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB23-4FA4      : 7.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB23-4FA4      : 11 kW,    4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB43-4FA4      : 15 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4183-4AA61               : 18.5 kW, 4 cực, mặt bích
1LG4186-4AA61               : 22 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4207-4AA61               : 30 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4220-4AA61               : 37 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4223-4AA61               : 45 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4253-4AA61               : 55 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4280-4AA61               : 75 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4283-4AA61               : 90 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4310-4AA61               : 110 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4313-4AA61               : 132 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4316-4AA64               : 160 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4317-4AA64               : 200 kW,  4 cực, mặt bích
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Trang chủ| Động cơ điện Siemens Châu Âu| Khớp nối Siemens - Flender sản xuất tại Đức| Khớp nối KTR - Germany| Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Địa chỉ: 147 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: 84.8.37310019 - 37313507   -   Fax: 84.8.37313507 -  Mr. Lam 0925 711 384

Website: www.dhp-corp.com.vn   -   Email: dhp_sales@dhp-corp.com.vn


Copyright © 2009. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software