Trực tuyến
1,162

Lượt truy cập
10,422


KHỚP NỐI THỦY LỰC FLENDER/SIEMENS FLUDEX GỒM NHIỀU LOẠI NHƯ SAU:

FA Series
- FAO 222, FAO 297, FAO 342, FAO 395, FAO 450, FAO 516, FAO 590
- FAR 222, FAR 297, FAR 342, FAR 395, FAR 450, FAR 516, FAR 590
- FAD 222, FAD 297, FAD 342, FAD 395, FAD 450, FAD 516, FAD 590
- FAE 222, FAE 297, FAE 342, FAE 395, FAE 450, FAE 516, FAE 590
- FAM 222, FAM 297, FAM 342, FAM 395, FAM 450, FAM 516, FAM 590
- FADB 222, FADB 297, FADB 342, FADB 395, FADB 450, FADB 516, FADB 590
- FADS SB 222, FADS SB 297, FADS SB 342, FADS SB 395, FADS SB 450, FADS SB 516, FADS SB 590
- FADS HB 222, FADS HB 297, FADS HB 342, FADS HB 395, FADS HB 450, FADS HB 516, FADS HB 590

FG Series
- FGO 370, FGO 425, FGO 490, FGO 565, FGO 655, FGO 755, FGO 887, FGO 887D
- FGD 370, FGD 425, FGD 490, FGD 565, FGD 655, FGD 755, FGD 887, FGD 887D 
- FGE 370, FGE 425, FGE 490, FGE 565, FGE 655, FGE 755, FGE 887, FGE 887D 
- FGM 370, FGM 425, FGM 490, FGM 565, FGM 655, FGM 755, FGM 887, FGM 887D

FV Series
- FVO 370, FVO 425, FVO 490, FVO 565, FVO 655, FVO 755, FVO 887, FVO 887D 
- FVD 370, FVD 425, FVD 490, FVD 565, FVD 655, FVD 755, FVD 887, FVD 887D 
- FVE 370, FVE 425, FVE 490, FVE 565, FVE 655, FVE 755, FVE 887, FVE 887D 
- FVM 370, FVM 425, FVM 490, FVM 565, FVM 655, FVM 755, FVM 887, FVM 887D 

FN Series
- FNO 370, FNO 425, FNO 490, FNO 565, FNO 655, FNO 755, FNO 887, FNO 887D
- FNA 370, FNA 425, FNA 490, FNA 565, FNA 655, FNA 755, FNA 887, FNA 887D
- FND 370, FND 425, FND 490, FND 565, FND 655, FND 755, FND 887, FND 887D
- FNDB 370, FNDB 425, FNDB 490, FNDB 565, FNDB 655, FNDB 755, FNDB 887, FNDB 887D
- FNDS SB 370, FNDS SB 425, FNDS SB 490, FNDS SB 565, FNDS SB 655, FNDS SB 755, FNDS SB 887, FNDS SB 887D 
- FNDS HB 370, FNDS HB 425, FNDS HB 490, FNDS HB 565, FNDS HB 655, FNDS HB 755, FNDS HB 887, FNDS HB 887D 
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Trang chủ| Động cơ điện Siemens Châu Âu| Khớp nối Siemens - Flender sản xuất tại Đức| Khớp nối KTR - Germany| Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

Địa chỉ: 147 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: 84.8.37310019 - 37313507   -   Fax: 84.8.37313507 -  Mr. Lam 0925 711 384

Website: www.dhp-corp.com.vn   -   Email: dhp_sales@dhp-corp.com.vn


Copyright © 2009. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software