Du lich Ha Long, Du lich Quan Lan, Du lịch giá rẻ, Du lịch khuyến mại

Ngọc Long
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:
APT Travel (태평양 아시아 국제 여행사) 에 오신것에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 저희 APT여행사는 지난 2004년에 설립, 하노이시 에 위치하며 베트남여행 의 지정대리점으로 최상의 서비스와 균형적인 판매방침을 바탕으로 급변하는 여행업계의 추세에 발맞추는 역동적인 회사입니다.

Vietnam tour company


당사는 고객의 유익을 도모하기 위해 항공 및 제반 여행업무에 최선을 다함으로 사회에 이바지한다는 신조로 다음과 같이 업무에 임하고 있습니다.

1. 거래사의 임직원의 출장업무를 원활히 수행할 수 있도록 항공 및 제반 여행업무와 관련한 서비스 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
2. 국민의식과 교양을 고양하고 안목을 넓히는 교육적인 여행상품과 삶의 질을 높여 국민행복을 증진하는 품격있는 여행상품을 끊임없이 연구하여 보급하겠습니다.
3. 국제교류에 의해 국가의 부를 창출하고 문화를 증진해야하는 Global시대에 여행문화의 발전과 창달을 위해 힘쓰겠습니다.
4. 이를 위해 당사는 정직하고 성실한 인격을 겸비한 최고의 전문인으로 신뢰받는 (주)APT여행사가 되어 고객과 거래사의 유익을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 이를 이루기 위해 끊임없는 성원과 지도편달을 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.

2011년05월 01일 (주)APT여행사 www.apttravelkorea.com
주소: 5 Hang Chieu., Hoan Kiem., Ha Noi.,Viet Nam
전화: +84 (04)3926.3846
Hotline: +84 (0)16 5606 6688
패스: +84 (04)3926.2295
이메일: apttravel@naver.co
Du lịch | Du lịch Hạ Long | Du lịch Sapa | Du lịch Quan Lạn | Du lịch Côn Đảo | Du lịch Phú Quốc

Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương
Add: Số 5 Hàng Chiếu - Hoàn Kiếm - Hà Nội                                                             Số 43 Lê Thị Hồng Gấm - Quận 1 - Hồ Chí Minh
Tel: +84 439233580         Fax: +84 439233581                                          Tel: +84 83821 0225         Fax:+84 839147007
Email : noidia@apttravel.com.vn
Copyright © 2009. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software