Quy định| Tin tức| Báo giá quảng cáo| Hỏi đáp| Hướng dẫn| Thanh toán| Đăng ký nhận tin| Hỗ trợ trực tuyến:       
Góp Ý| Liên hệ

Trang chủ Sản phẩm Rao vặt Gian hàng Sự kiện Đăng nhập Đăng ký

Transparent
Transparent

STT
Tiêu đề
Ngày
Nơi

Nhà phân phối Festo

(Lượt xem: 12)

http://kiembac.com/raovat/325/333180/nha-phan-phoi-festo.html

 

Nhà phân phối Festo

FESTO là một tập đoàn của Đức, chuyên về các thiết bị khí nén dùng trong công nghiệp và tự động hóa.
Các sản phẩm tiêu biểu của Festo Việt Nam như:
Xy lanh khí nén (ben khí)
Van khí nén các loại
Bộ lọc, điều áp, bôi trơn các loại
Ống nhựa và đầu nối các loại.
Ron đệm các loại.
Đại lý Festo

Các thiết bị của Festo được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp. Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát tự hào là nhà phân phối Festo chính hãng tại Việt Nam.

Festo vietnam
Xy lanh Festo
Van Festo
Ron đệm Festo
Xy lanh Festo


Model Festo :
536374    ADN-100-10-A-P-A
536384    ADN-100-10-I-P-A
536375    ADN-100-15-A-P-A Nhà phân phối Festo
577200    ADN-100-15-A-PPS-A
536385    ADN-100-15-I-P-A
577191    ADN-100-15-I-PPS-A
536376    ADN-100-20-A-P-A
577201    ADN-100-20-A-PPS-A
536386    ADN-100-20-I-P-A
577192    ADN-100-20-I-PPS-A Đại lý Festo
536377    ADN-100-25-A-P-A
577202    ADN-100-25-A-PPS-A
536387    ADN-100-25-I-P-A
577193    ADN-100-25-I-PPS-A
536378    ADN-100-30-A-P-A
577203    ADN-100-30-A-PPS-A
536388    ADN-100-30-I-P-A
577194    ADN-100-30-I-PPS-A
536379    ADN-100-40-A-P-A
577204    ADN-100-40-A-PPS-A
536389    ADN-100-40-I-P-A
577195    ADN-100-40-I-PPS-A
536380    ADN-100-50-A-P-A
577205    ADN-100-50-A-PPS-A
536390    ADN-100-50-I-P-A
577196    ADN-100-50-I-PPS-A
536381    ADN-100-60-A-P-A
577206    ADN-100-60-A-PPS-A
536391    ADN-100-60-I-P-A
577197    ADN-100-60-I-PPS-A
536382    ADN-100-80-A-P-A
577207    ADN-100-80-A-PPS-A
536392    ADN-100-80-I-P-A
577198    ADN-100-80-I-PPS-A
536205    ADN-12-10-A-P-A
536212    ADN-12-10-I-P-A
536206    ADN-12-15-A-P-A
536213    ADN-12-15-I-P-A
536207    ADN-12-20-A-P-A
536214    ADN-12-20-I-P-A
536208    ADN-12-25-A-P-A
536215    ADN-12-25-I-P-A
536209    ADN-12-30-A-P-A
536216    ADN-12-30-I-P-A
536210    ADN-12-40-A-P-A
536217    ADN-12-40-I-P-A
536204    ADN-12-5-A-P-A
536211    ADN-12-5-I-P-A
536220    ADN-16-10-A-P-A
536227    ADN-16-10-I-P-A
536221    ADN-16-15-A-P-A
536228    ADN-16-15-I-P-A
536222    ADN-16-20-A-P-A
536229    ADN-16-20-I-P-A
536223    ADN-16-25-A-P-A
536230    ADN-16-25-I-P-A
536224    ADN-16-30-A-P-A
536231    ADN-16-30-I-P-A
536225    ADN-16-40-A-P-A
536232    ADN-16-40-I-P-A
536331    ADN-16-50-A-P-A
536341    ADN-16-50-I-P-A
536219    ADN-16-5-A-P-A
536226    ADN-16-5-I-P-A
536235    ADN-20-10-A-P-A
577166    ADN-20-10-A-PPS-A
536243    ADN-20-10-I-P-A
577158    ADN-20-10-I-PPS-A
536236    ADN-20-15-A-P-A
577167    ADN-20-15-A-PPS-A
536244    ADN-20-15-I-P-A
577159    ADN-20-15-I-PPS-A
536237    ADN-20-20-A-P-A
577168    ADN-20-20-A-PPS-A
536245    ADN-20-20-I-P-A
577160    ADN-20-20-I-PPS-A
536238    ADN-20-25-A-P-A
577169    ADN-20-25-A-PPS-A
536246    ADN-20-25-I-P-A
577161    ADN-20-25-I-PPS-A
536239    ADN-20-30-A-P-A
577170    ADN-20-30-A-PPS-A
536247    ADN-20-30-I-P-A
577162    ADN-20-30-I-PPS-A
536240    ADN-20-40-A-P-A
577171    ADN-20-40-A-PPS-A
536248    ADN-20-40-I-P-A
577163    ADN-20-40-I-PPS-A
536241    ADN-20-50-A-P-A
577172    ADN-20-50-A-PPS-A
536249    ADN-20-50-I-P-A
577164    ADN-20-50-I-PPS-A
536234    ADN-20-5-A-P-A
536242    ADN-20-5-I-P-A
536352    ADN-20-60-A-P-A
577173    ADN-20-60-A-PPS-A
536362    ADN-20-60-I-P-A
577165    ADN-20-60-I-PPS-A
536252    ADN-25-10-A-P-A
577182    ADN-25-10-A-PPS-A
536260    ADN-25-10-I-P-A
577174    ADN-25-10-I-PPS-A
536253    ADN-25-15-A-P-A
577183    ADN-25-15-A-PPS-A
536261    ADN-25-15-I-P-A
577175    ADN-25-15-I-PPS-A
536254    ADN-25-20-A-P-A
577184    ADN-25-20-A-PPS-A
536262    ADN-25-20-I-P-A
577176    ADN-25-20-I-PPS-A
536255    ADN-25-25-A-P-A
577185    ADN-25-25-A-PPS-A
536263    ADN-25-25-I-P-A
577177    ADN-25-25-I-PPS-A
536256    ADN-25-30-A-P-A
577186    ADN-25-30-A-PPS-A Đại lý Festo
536264    ADN-25-30-I-P-A
577178    ADN-25-30-I-PPS-A
536257    ADN-25-40-A-P-A
577187    ADN-25-40-A-PPS-A
536265    ADN-25-40-I-P-A
577179    ADN-25-40-I-PPS-A
536258    ADN-25-50-A-P-A
577188    ADN-25-50-A-PPS-A
536266    ADN-25-50-I-P-A
577180    ADN-25-50-I-PPS-A
536251    ADN-25-5-A-P-A
536259    ADN-25-5-I-P-A
536373    ADN-25-60-A-P-A
577189    ADN-25-60-A-PPS-A
536383    ADN-25-60-I-P-A
577181    ADN-25-60-I-PPS-A
536269    ADN-32-10-A-P-A
572655    ADN-32-10-A-PPS-A
536279    ADN-32-10-I-P-A
572646    ADN-32-10-I-PPS-A
536270    ADN-32-15-A-P-A
572656    ADN-32-15-A-PPS-A
536280    ADN-32-15-I-P-A
572647    ADN-32-15-I-PPS-A
536271    ADN-32-20-A-P-A
572657    ADN-32-20-A-PPS-A
536281    ADN-32-20-I-P-A
572648    ADN-32-20-I-PPS-A
536272    ADN-32-25-A-P-A
572658    ADN-32-25-A-PPS-A
536282    ADN-32-25-I-P-A
572649    ADN-32-25-I-PPS-A
536273    ADN-32-30-A-P-A
572659    ADN-32-30-A-PPS-A
536283    ADN-32-30-I-P-A
572650    ADN-32-30-I-PPS-A
536274    ADN-32-40-A-P-A
572660    ADN-32-40-A-PPS-A
536284    ADN-32-40-I-P-A
572651    ADN-32-40-I-PPS-A
536275    ADN-32-50-A-P-A
572661    ADN-32-50-A-PPS-A
536285    ADN-32-50-I-P-A
572652    ADN-32-50-I-PPS-A
536268    ADN-32-5-A-P-A
536278    ADN-32-5-I-P-A
536276    ADN-32-60-A-P-A
572662    ADN-32-60-A-PPS-A
536286    ADN-32-60-I-P-A
572653    ADN-32-60-I-PPS-A
536277    ADN-32-80-A-P-A
572663    ADN-32-80-A-PPS-A
536287    ADN-32-80-I-P-A
572654    ADN-32-80-I-PPS-A
536290    ADN-40-10-A-P-A
572673    ADN-40-10-A-PPS-A
536300    ADN-40-10-I-P-A
572664    ADN-40-10-I-PPS-A 
536291    ADN-40-15-A-P-A
572674    ADN-40-15-A-PPS-A
536301    ADN-40-15-I-P-A
572665    ADN-40-15-I-PPS-A
536292    ADN-40-20-A-P-A
572675    ADN-40-20-A-PPS-A
536302    ADN-40-20-I-P-A
572666    ADN-40-20-I-PPS-A
536293    ADN-40-25-A-P-A
572676    ADN-40-25-A-PPS-A
536303    ADN-40-25-I-P-A
572667    ADN-40-25-I-PPS-A
536294    ADN-40-30-A-P-A
572677    ADN-40-30-A-PPS-A
536304    ADN-40-30-I-P-A
572668    ADN-40-30-I-PPS-A
536295    ADN-40-40-A-P-A
572678    ADN-40-40-A-PPS-A
536305    ADN-40-40-I-P-A
572669    ADN-40-40-I-PPS-A
536296    ADN-40-50-A-P-A
572679    ADN-40-50-A-PPS-A
536306    ADN-40-50-I-P-A
572670    ADN-40-50-I-PPS-A
536289    ADN-40-5-A-P-A
536299    ADN-40-5-I-P-A
536297    ADN-40-60-A-P-A
572680    ADN-40-60-A-PPS-A
536307    ADN-40-60-I-P-A
572671    ADN-40-60-I-PPS-A
536298    ADN-40-80-A-P-A
572681    ADN-40-80-A-PPS-A
536308    ADN-40-80-I-P-A
572672    ADN-40-80-I-PPS-A
536311    ADN-50-10-A-P-A
572691    ADN-50-10-A-PPS-A
536321    ADN-50-10-I-P-A
572682    ADN-50-10-I-PPS-A
536312    ADN-50-15-A-P-A
572692    ADN-50-15-A-PPS-A
536322    ADN-50-15-I-P-A
572683    ADN-50-15-I-PPS-A Đại lý Festo
536313    ADN-50-20-A-P-A
572693    ADN-50-20-A-PPS-A
536323    ADN-50-20-I-P-A
572684    ADN-50-20-I-PPS-A
536314    ADN-50-25-A-P-A
572694    ADN-50-25-A-PPS-A
536324    ADN-50-25-I-P-A
572685    ADN-50-25-I-PPS-A
536315    ADN-50-30-A-P-A
572695    ADN-50-30-A-PPS-A
536325    ADN-50-30-I-P-A
572686    ADN-50-30-I-PPS-A
536316    ADN-50-40-A-P-A
572696    ADN-50-40-A-PPS-A
536326    ADN-50-40-I-P-A
572687    ADN-50-40-I-PPS-A
536317    ADN-50-50-A-P-A
572697    ADN-50-50-A-PPS-A
536327    ADN-50-50-I-P-A
572688    ADN-50-50-I-PPS-A
536310    ADN-50-5-A-P-A
536320    ADN-50-5-I-P-A
536318    ADN-50-60-A-P-A
572698    ADN-50-60-A-PPS-A
536328    ADN-50-60-I-P-A
572689    ADN-50-60-I-PPS-A
536319    ADN-50-80-A-P-A
572699    ADN-50-80-A-PPS-A
536329    ADN-50-80-I-P-A
572690    ADN-50-80-I-PPS-A
536332    ADN-63-10-A-P-A
572709    ADN-63-10-A-PPS-A
536342    ADN-63-10-I-P-A
572700    ADN-63-10-I-PPS-A
536333    ADN-63-15-A-P-A
572710    ADN-63-15-A-PPS-A
536343    ADN-63-15-I-P-A
572701    ADN-63-15-I-PPS-A
536334    ADN-63-20-A-P-A
572711    ADN-63-20-A-PPS-A
536344    ADN-63-20-I-P-A
572702    ADN-63-20-I-PPS-A
536335    ADN-63-25-A-P-A
572712    ADN-63-25-A-PPS-A
536345    ADN-63-25-I-P-A
572703    ADN-63-25-I-PPS-A
536336    ADN-63-30-A-P-A
572713    ADN-63-30-A-PPS-A
536346    ADN-63-30-I-P-A
572704    ADN-63-30-I-PPS-A
536337    ADN-63-40-A-P-A
572714    ADN-63-40-A-PPS-A
536347    ADN-63-40-I-P-A
572705    ADN-63-40-I-PPS-A
536338    ADN-63-50-A-P-A
572715    ADN-63-50-A-PPS-A
536348    ADN-63-50-I-P-A
572706    ADN-63-50-I-PPS-A
536339    ADN-63-60-A-P-A
572716    ADN-63-60-A-PPS-A
536349    ADN-63-60-I-P-A
 
Festo vietnam, Xy lanh Festo, Ron đệm Festo, Van Festo, Van điện từ Festo

        Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả tốt nhất hãy gọi cho chúng tôi.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT
Địa chỉ : 933/5/2C Tỉnh Lộ 10 , P. Tân Tạo , Quận Bình Tân , T/PHCM , Việt Nam.

 

Mr Giàu : 0938 906 663 ( Zalo )
Email: giau@hgpvietnam.com
Skype : giau_12

Thông tin người đăng
» Acount
mrgiauhgp1

» YahooID

» SkypeID

» Phone
0938906663

» Email

Tiện ích nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại
Để nạp tiền đăng tin VIP quý khách vui lòng đăng nhập và chọn chức năng Nạp tiền vào tài khoản
Chi tiết kèm theo bản tin
» Số lần xem
12

» Ngày cập nhật
15.10.2021

» Ngày hết hạn
14.11.2021

Tin rao vặt liên quan.
STT
Tiêu đề
Ngày
Nơi

1
29.01
Toàn quốc

2
18.02
Hồ Chí Minh

3
19.04
Toàn quốc

4
28.05
Toàn quốc

5
01.09
Toàn quốc

6
03.06
Toàn quốc

7
01.11
Toàn quốc

8
11.12
Toàn quốc

9
17.11
Hồ Chí Minh

10
07.04
Toàn quốc

Sản phẩm vip
Giường ngủ đẹp giá rẻ kiểu Giường xoài GN1
Shopdogodongky - Toàn quốc
Call - 07:54 | 26.12
Máy chấm công vân tay Japan Sunbeam T68
Wifitontue - Toàn quốc
3,800,000 VNĐ - 11:38 | 02.08
Máy đếm tiền XIUDUN 2200C
tisatel - Hồ Chí Minh
2,020,000 VNĐ - 02:50 | 16.09
Máy hàn miệng túi liên tục
phamanhviettrung - Toàn quốc
Call - 08:57 | 23.05
mút cách âm chống cháy lan
lachoanmy2 - Toàn quốc
46,000 VNĐ - 12:00 | 05.01
Máy chấm công thẻ giấy METAL 6800A/ N
tisatel - Hồ Chí Minh
3,390,000 VNĐ - 02:27 | 16.09
Xe đẩy dụng cụ 2 tầng
xedaynprocom - Vũng Tàu
1,200,000 VNĐ - 03:03 | 15.10
Giao xe ben Veam 1.5 tấn VB150 trong ngày giá tốt
huedominh - Hồ Chí Minh
345,000,000 VNĐ - 02:10 | 13.11
Xe nâng tay 2 tấn, xe nâng 2000 kg Meditek
duyennguyen2111 - Hồ Chí Minh
3,200,000 VNĐ - 04:06 | 02.07
Kidsmune plus giúp trẻ thông minh phát triển toàn
dangdep2000 - Toàn quốc
420,000 VNĐ - 12:37 | 24.09
Xe nâng tay càng hẹp BF25S hiệu Mitsubishi
congnghiepnhatnam - Toàn quốc
Call - 07:33 | Hôm nay
Vệ sinh tủ lạnh quận 5
tuantu0208 - Toàn quốc
150,000 VNĐ - 08:03 | 11.04
Dây nịt dẻo thái lan có hộp cao cấp
teemoseo2015 - Hồ Chí Minh
Call - 09:24 | 01.08
mút tiêu âm hình kim tự tháp
muttieuam - Toàn quốc
46,000 VNĐ - 12:00 | 14.09
0911622059. Bán block Mitsubishi 3 Hp NH47VXBT mới
huyen1209 - Hồ Chí Minh
9,999,999 VNĐ - 10:04 | 20.01
nồi nấu phở 60 lít, nồi nấu nước dùng
ngoanviettrung - Toàn quốc
Call - 04:56 | 22.10
Máy vô viên nang tự động
honglen121189 - Toàn quốc
Call - 12:00 | 07.01
Máy cắt sợi gừng, máy thái sợi cà rốt củ cải
anhnguyet1509 - Toàn quốc
Call - 10:40 | 26.01
Bán máy thái lốc xoáy khoai tây, thái con chì
phamanhviettrung - Toàn quốc
Call - 08:52 | 20.04
0911622059. Lắp đặt lốc lạnh Danfoss 5 Hp MTZ64 ch
huynhhuyen211 - Hồ Chí Minh
1,000,000 VNĐ - 11:14 | 26.12
Trực tuyến Trực tuyến 1,760
Sản phẩm hôm nay Sản phẩm hôm nay235
Rao vặt hôm nay Rao vặt hôm nay25
Sản phẩm hiện tại Sản phẩm hiện tại10,540
Rao vặt hiện tại Rao vặt hiện tại212,502
Thành viên Thành viên20,891
Lượt truy cập Lượt truy cập53,585,375


Website screenshot generator
Trang chủ| Sản phẩm| Rao vặt| Gian hàng| Danh bạ website| Sản phảm khuyến mãi| Đăng nhập| Đăng ký
 

Copyright © 2017 www.kiembac.com
Thông tin liên hệ: 628A Ngô Quyền - An Hòa - TP Rạch Giá - Kiên Giang, Điện thoại hỗ trợ: 0972.953.953
info@kiembac.com