Trực tuyến
1,179

Lượt truy cập
2,327


Tên sản phẩm:
mts m10c 528vl m02/n sc f , cảm biến từ , givi
Đơn giá:
1 VNĐ
Tồn kho:
1
Bảo hành:
1
Khuyến mãi:
mts m10c 528vl m02/n sc f , cảm biến từ givi , givi misure vietnam ,
mts m10c 528vl m02/n sc f , cảm biến từ , givi
Thông tin sản phẩmThông tin sản phẩm

 LIÊN HỆ : 0937 187 325 / ZALO : 0928 197 780

 

 

MTS M10C 528VL M02/N SC F , Cảm biến từ Givi , Givi Misure Vietnam , Magnetic sensor ,

 

 Dòng cảm biến từ mới MTS, kích thước tổng thể nhỏ gọn.
 Độ phân giải lên đến 0,5 μm có thể lập trình ( Pr ) qua đường dây nối tiếp. Độ phân giải DPI và đọc inch hiện có sẵn.
 Nhiều cao độ có sẵn.
 Dung sai căn chỉnh rộng và khoảng cách cảm biến / dải từ tính lên đến 12 mm, để lắp dễ dàng hơn và nhanh hơn.
 Các chỉ số tham chiếu ở các vị trí cần thiết (với các dải từ tính MP200Z, MP500Z và MP600Z).
 Thân cảm biến từ được làm bằng vật liệu kim loại đúc.
 Cố định cảm biến từ bằng các lỗ ren hiện có M4, hoặc bằng M3 thông qua các vít.
 Được bảo vệ chống đảo cực nguồn điện và đoản mạch trên các cổng đầu ra.

 


MTS P    Bước cực 1 + 1 mm    Pr  
Sân cực 1 + 1 mm
Độ phân giải có sẵn 10 – 5 – 1 – 0,5 μm
Sự chính xác ± 6 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 0,1 ÷ 0,4 mm (với băng tần MP100)
Chỉ mục tham chiếu C = ở bước không đổi (1 mm)
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 6 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS M    Bước chân cực 2 + 2 mm    Pr  
Sân cực 2 + 2 mm
Độ phân giải có sẵn 1.000 – 500 – 100 – 50 – 25 – 10 – 5 – 1 μm
Sự chính xác lên đến ± 8 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 0,2 ÷ 1,4 mm (với dải MP200)
0,3 ÷ 0,8 mm (với dải MP200Z)
Chỉ mục tham chiếu C = ở tung độ không đổi (2 mm)
E = bên ngoài
Z = vị trí trên băng từ
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 12 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS I    Bước cực 2,54 + 2,54 mm    Pr  
Sân cực 2,54 + 2,54 mm
Độ phân giải có sẵn 600 – 1.200 – 2.400 – 3.000 – 4.800 – 6.000 – 9.600 – 12.000 –
24.000 DPI
Sự chính xác lên đến ± 10 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 0,2 ÷ 1,4 mm (với băng tần MP254)
Chỉ mục tham chiếu C = ở bước không đổi (2,54 mm)
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 14 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS H    Mũi cực 5 + 5 mm    Pr  
Sân cực 5 + 5 mm
Độ phân giải có sẵn 250 – 100 – 50 – 25 – 10 – 5 – 1 μm
Sự chính xác lên đến ± 30 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 0,3 ÷ 4 mm (với dải MP500)
0,35 ÷ 2 mm (với dải MP500Z)
Chỉ mục tham chiếu C = ở tung độ không đổi (5 mm)
E = bên ngoài
Z = vị trí trên băng từ
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 30 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS S    Mũi nhọn 6 + 6 mm    Pr  
Sân cực 6 + 6 mm
Độ phân giải có sẵn 500 – 100 – 50 – 25 – 10 – 5 μm
Sự chính xác lên đến ± 40 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 1 ÷ 6 mm (với dải MP600)
1 ÷ 2 mm (với dải MP600Z)
Chỉ mục tham chiếu C = ở tung độ không đổi (6 mm)
E = bên ngoài
Z = vị trí trên băng từ
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 30 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS E    Bước cực 10 + 10 mm    Pr  
Sân cực 10 + 10 mm
Độ phân giải có sẵn 500 – 100 μm
Sự chính xác ± 400 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 3 ÷ 9 mm (với băng tần MP1000)
Chỉ mục tham chiếu C = ở bước không đổi (10 mm)
E = bên ngoài
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 30 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

MTS C    Bước cực 20 + 20 mm    Pr  
Sân cực 20 + 20 mm
Độ phân giải có sẵn 5.000 – 1.000 – 500 – 100 μm
Sự chính xác ± 500 µm
Cảm biến – khoảng cách vùng từ 7 ÷ 12 mm (với băng tần MP2000)
Chỉ mục tham chiếu C = ở bước không đổi (20 mm)
E = bên ngoài
Độ lặp lại ± 1 gia số
Tín hiệu đầu ra LINE DRIVER / PUSH-PULL
Nguồn cấp 5 ÷ 28 Vdc ± 5%
Tối đa tần số 300 kHz (lên đến 500 kHz theo yêu cầu)
Tối đa tốc độ đi ngang lên đến 30 m / s
Lớp bảo vệ IP 67

 
 
 

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Trang chủ| Liên hệ

 
Copyright © 2009. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software